Skip to content

Velkommen til superleiren på Sirdals Høyfjellshotell

Rogaland 11-15 Mars / Agder 17-22 Mars / Voss 17-21 April

Leiren er et aktivitetstilbud til utviklingshemmede fra 16 år. Hensikten med leiren er å gi et organisert idrettstilbud vinterstid til denne fargerike gruppen. Målet er videre at utviklingshemmede selv skal settes i stand til å drive en vinteraktivitet, som ledd i å ivareta egen fysisk-, psykisk- og sosial helse.

Leiren har en lang og stolt tradisjon helt tilbake til 1987. Gjennom årene har leiren vokst og endret seg i takt med samfunnet, men formålet med å spre idrettslede blandt uviklingshemmede har stått sentralt hele veien. Leiren er et non-profit arrangement som i stor grad er basert på innsats fra frivillige.

Leirlivet

Leiren starter søndag ettermiddag, der deltakerne blir kjent med instruktørene og fordeles i grupper basert på aktivitet. Hver gruppe har 4-5 instruktører, i tillegg til en hovedinstruktør som sørger for at alle deltakerne blir ivaretatt.

Gjennom uken vil deltakerne delta på ulike aktiviteter sammen med gruppen sin. Torsdag møtes alle til Supermesterskapet der flaggene vaier og kubjellene ringer i kjent mesterskapsstil. Det hele avsluttes med idrettsbankett på torsdag kveld med taler, sang og dans.

Bilder fra tidligere superleir

Klikk på bildene om du ønsker se dem større.