Skip to content

Hva er superleiren? 11-15 mars 2024

Leiren som ikke kan beskrives, men som må oppleves…

Superleiren er en vinterleir for utviklingshemmende over 16 år. Dette er en fantastisk leir som skaper mange gode øyeblikk og minner, både for deltakerne og arrangørene.

Elever fra St. Svithun Vidergående skole bidrar sammen med en gjeng frivillige til å skape en trygg og god arena for deltakerne.
Hensikten med leiren er å gi et inkulderende og spennende vintertilbud, der fokuset er mestring og glede gjennom aktivitet.

Om leiren

Leiren er et aktivitetstilbud med hensikt om å gi et organiset aktivitetstilbud til utviklingshemmede på vinterstid.
Videre har leiren et ønske om å inspirere deltakerne til selv å sette i gang vinteraktiviteter for å ivareta egen fysisk-, psykisk- og sosial helse.

Leirlivet

Leiren starter med bli-kjent aktiviteter hvor deltakerne blir kjent med instruktørene og fordeles i grupper basert på aktivitet.
Hver gruppe har 4-5 instruktører, i tillegg til én hovedinstruktør som sørger for at alle deltakerne blir godt ivaretatt.
Gjennom uken vil deltakerne delta på ulike aktiviteter sammen med gruppen sin.
Torsdag møtes alle til Supermesterskapet der flaggene vaier og kubjellene ringer i kjent mesterskapsstil. Det hele avsluttes med idrettsbankett på torsdag kveld med taler, sang og dans.

Aktiviteter

Gjennom uka får deltakerne utfolde seg i ulike vinteraktiviteter. Med idrettsglede som utgangspunkt tilpasses nivået den enkelte, samtidig som deltakerne utfordres til å teste egne grenser. Nivået tilpasses den enkelte med mål om utfordre egne grenser.
Ved påmelding kan deltakerne velge mellom tre hovedaktiviteter; langrenn, alpint eller aking.

Praktisk informasjon

Leiren arrangeres på Sirdal Høyfjellshotell. Ved behov settes det opp buss til hotellet både ankomst- og avreisedagen. Alle måltider er inkludert i deltakeravgiften.

Leiren er åpen for deltakere både med og uten ledsager. Dersom deltakeren reiser uten ledsager, forutsetter dette at vedkommende er selvhjulpet hva gjelder medisiner og stell. Førstegangsdeltakere må ha med ledsager om ikke annet er avtalt.
Vi er opptatt av å finne gode løsninger slik at flest mulig skal få kunne delta på leiren. Ta gjerne kontakt dersom du har behov for ekstra tilrettelegging eller har andre spørmål.