Skip to content

Hovedinstruktørene

Hvert år dukker det opp rundt 10 mennesker som bruker en uke av sin fritid på leiren. Det er disse menneskene som er nøkkelen til leirens suksess og gjør det mulig for oss å komme tilbake år etter år. Vi er avhengig av denne gruppen for å skape en trygg og inkluderende arena, der både instruktører og deltakere føler seg ivaretatt, sånn at vi kan la idrettsglede være i fokus.

Instruktørene

Vi samarbeider med Tvedestrand Videregående skole, som hvert år stiller med ca 30 elever. De har leiren som en del av sin praksis under idrettsutdanningen. Elevene har ansvar for å følge opp hver enkelt deltaker og tilrettelegge et aktivitetstilbud.

For mange av elevene er møte med deltakerne et nytt bekjentskap og leiren setter ofte dype spor. En viktig del av leiren er nettopp å skape forståelse og toleranse for ulikheter.