Skip to content

Vi er avhengig av støtte

Våre deltakere har behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging, noe som bidrar at leiren blir kostbar.

Uten støtte fra kommuner, offenlige og private organisasjoner, vil alle disse utgiftene falle på deltakerne.

For å oppnå vårt mål om idrettsglede til alle, er vi avhengig av å holde deltakeravgiften nede.

Har du eller din organisasjon et ønske om å bidra til et samfunnsnyttig formål, ta gjerne kontakt med oss.