Skip to content

Påmelding er bindende.
Vi går igjennom påmelding før faktura blir sendt fra oss.

  Påmelding deltaker til superleiren - Rogaland/Agder

  Hvilken leirsted gjelder påmelding:
  Rogaland (11-15.mars)Agder (17-22 Mars)

  Overnatting:

  Deltakers - Navn & etternavn:*

  Deltakers - Fødselsdato (dd.mm.åå):*

  Deltakers - Postnummer, poststed:*

  Deltakers - Telefonnummer (hvis deltaker har):

  Deltaker - Allergener?*

  Hvilken hovedaktivitet ønsker du?*

  Særskilte hensyn?*

  Kontaktperson - Navn & etternavn*

  Kontaktperson - Epost:*

  Kontaktperson - Telefon:*

  Hvilken rolle har kontaktpersonen ovenfor deltakeren?

  Bilder til internt bruk?
  Samtykker til at bilder av deltakeren kan deles internt og vises under leiren.

  Bilder til eksternt bruk?
  Samtykker til at bilder av deltakeren kan brukes til promotering av leiren gjennom nettside og brosjyrer.

  Vil deltakeren ha med seg ledsager under leiren?
  Hvis ja, husk å send inn eget skjema for ledsager.

  Er deltakeren selvhjulpet med medisiner, ernæring og hygiene?*

  Transport?*
  Ved behov vil det bli satt opp buss.

  Interesse for å låne skiutstyr?*

  Vi vil gjerne drøfte muligheten for at deltakeren deltar på leiren uten ledsager. Vennligst oppgi kontaktinformasjon og tidspunkt det passer at vi tar kontakt. 

  Jeg samtykker til at Superleiren kan lagre min informasjon i forbindelse med formålet for leiren. Du får epost kopi av innsendt skjema. Husk å sjekk gjerne søppelpost mappen i mailen.